Originals Harmony | cork Inspire | Wicanders

Originals Harmony

80003486

Beräkna CO2 upptag

1m2

1000m2

Din yta (m2)

Ditt CO2 upptag

0

kg co 2 / m 2

=

0

km med elbil.

Konsultföretaget EY har i en studie visat att om man tar hänsyn till Portugals korkskogars (Montado) koldioxidupptag, kan Wicanders Wise Cork Inspire kolbalans uppgå till -101kg CO2/m2.

Detta är ett prov från en större del, dekor och nyanser varierar något.

PVC-fritt
Negativ kolbalans
Biofilisk design
Vattentät

Produktinformation

Format

Plankororor

mått

1225x195 48-15/64x7-43/64x9/32

Grovlek

7.0

Fasning

B-4 L 1

Ytfinish

HRT

Låssystem

Flytande B-ENC. LOC

Användningsklass

33 Kommersiella byggnader 23 Bostäder

Garanti

Begränsad livstids Bostäder och 10 år Kommersiella byggnader

HRT skyddande yta utan PVC

Naturlig korkfaner

Korkinlägg

Kärna av kork utan PVC

Integrerat korkunderlag

HRT skyddande yta utan PVC

Så gör du

Välj produkt att jämföra

Välj produkt att jämföra