Faqs | Wicanders

FAQ

Vad är kork och var kommer den ifrån?

Kork är korkekens bark, vars artnamn är Quercus Suber L. Korkeken kommer ursprungligen från västra Medelhavets flodbanksområde där det finner de perfekta växtförhållandena: jord, väder, temperatur och höjd.

Vilka är de huvudsakliga hållbara förmånerna med att använda kork?

Det finns många anledningar till att användning av kork bidrar till en mer hållbar värld. I Montado-området hjälper korkekarna till att reglera vattencykeln och därmed bekämpa ökenspridning. De behåller även en stor mängd koldioxid från atmosfären vilket bekämpar klimatförändringen. Dessa skogar med korkekar har en hög grad biologisk mångfald och gör dem till en av 36 viktiga områden för biologisk mångfald världen över.

Hur tas korken bort från trädet?

Korken är barken på korkeken och den skördas med en uråldrig och manuell process utan att skära i eller skada trädet. Kork skördas först när trädet är 25 år gammalt och stammens omkrets når 70 cm. Barken växer ut igen och nästa skördar sker vart nionde år, mellan maj och juli. De här träden har en genomsnittlig livslängd på 200 år, vilket innebär att samma träd kan skördas 15 till 18 gånger under sin livstid.

Varför bör jag köpa ett Wicanders-golv?

Wicanders-golv har en naturlig produkt i sitt innersta – kork. De är miljövänliga och tillverkade av en förnybar resurs (bark från korkeken). Dessutom ger dig denna teknologi komfort och välmående. Produkterna är tysta och med en naturlig termisk isolering. De är sköna att gå på och stöttåliga. Om vi lägger till hög resistans och varaktighet finns det inget annat golvmaterial som kombinerar alla dessa förmåner. Corktech-golv har en naturlig produkt i sitt innersta – kork. De är miljövänliga och tillverkade av en förnybar resurs (bark från korkeken). Dessutom ger dig denna teknologi komfort och välmående. Produkterna är tysta och med en naturlig termisk isolering. De är sköna att gå på och stöttåliga. Om vi lägger till hög resistans och varaktighet finns det inget annat golvmaterial som kombinerar alla dessa förmåner.

Ger Wicanders-golv en hälsosam inomhusmiljö?

Ja, det gör de. Alla Wicanders-produkter är underställda de högsta standarderna för inomhusluftkvalitet. Certifikat såsom Greenguard, TÜV eller franska föreskriften (A+) är del av kraven hos Wicanders-produkterna.

Var kan jag hitta alla broschyrer från Wicanders?

I vårt Nedladdningscenter på webbplatsen finner du alla broschyrer.

Ger Wicanders-golv en hälsosam inomhusmiljö?

Ja, det gör de. Alla Wicanders-produkter är underställda de högsta standarderna för inomhusluftkvalitet. Certifikat såsom Greenguard, TÜV eller franska föreskriften (A+) är del av kraven hos Wicanders-produkterna.

Kan jag installera Wicanders-produkter som en utomhuslösning?

Wicanders produkter är endast avsedda för inomhusbruk.

Kan jag installera Wicanders golv själv?

Wicanders har ett brett utbud av flytande Wicanders-golv som ger en enkel installation. Koppla bara ihop dem utan att använda något lim.

Var kan jag hitta installationsinstruktioner från Wicanders?

I vårt Nedladdningscenter på webbplatsen finner du alla installationsinstruktioner.

Kan jag installera Wicanders-golv över ett befintligt klinkersgolv?

Ja, det kan du visst göra så länge klinkersplattorna är ordentligt fastsatta, stabila och utan sprickor. Undergolvet måste vara jämnt, plant, torrt och variationer ska inte överskrida 3 mm på 2 m.

Kan Wicanders-produkter användas över golvvärme?

Ja, Wicanders-produkter kan användas över golvvärme. Tack vare korkens isolerande egenskaper kommer golvet att värmas upp saktare än vanliga laminat- eller trägolv, vilket ger en långsammare värmeutsläpp med tiden. Undergolvets yttemperatur får inte överstiga 28° C. Kom ihåg att mattor som placerats över golvet kan agera som värmeackumulerare och kommer att höja golvets yttemperatur mer än den rekommenderade högsta yttemperaturen (får inte överskrida 20-22° C).

Var kan jag installera Hydrocork?

Hydrocork kan installeras överallt i hemmet, förutom i bastu-utrymmen och ständigt våta utrymmen. Det går att använda Hydrocork i andra utrymmen såsom badrum eller utrymmen där utsläpp ofta sker då det inte sväller när det kommer i kontakt med vatten.

Hur bör jag gå till väga om utrymmet där jag vill installera Hydrocork utsätts för värme eller direkt solljus?

I områden där Hydrocork utsätts för mycket hetta (≥ 45 °C /110 °F) eller direkt solljus ska golvet limmas på undergolvet med akryliskt lim.

Hur mycket mer mängd måste jag beställa för att ta spillmaterial med i beräkningen?

Mängden spillmaterial under installationen beror på hur pass komplicerad planlösningen är och hur skicklig installatören är. Diagonala layouts eller golv med rundade väggar kan kräva mer noggranna beräkningar för hur mycket material som behövs. Mät längden och bredden för varje enskilt rum och multiplicera det sedan för att ta reda på totalt antal kvadratmeter. I regel rekommenderas 5–10 % mer än antalet kvadratmeter för att täcka spillet.

Hur gör jag rent Wicanders-golv?

Wicanders-golv är enkla att göra rena. Använd en våt men inte genomdränkt mopp. Dammsug eller sopa innan för att få bort all lös smuts. Du kan också använda en sopkvast med en trasa längst ned. Dess antistatiska egenskaper kommer att rengöra och hindra damm från att lägga sig på golvet. Starka slipmedel eller ammoniakbaserade rengöringsprodukter ska undvikas. Använd enkla golvrengöringsprodukter ellr godkända produkter av Wicanders.

Hur kan jag hålla mitt Wicanders-golv som nytt under en lång tid?

Vi kommer ge dig några tips på hur du håller efter dina golv: Använd dörrmattor för att samla upp smuts, fukt eller andra slipande ämnen. Använd inte mattor med latex- eller gummiundersida då de kan lämna bestående fläckar på golvet. • Använd en våt, inte genomdränkt, mopp vid rengöring. • Använd filttassar på stolar och möbler. • Kork är ett naturligt material som åldras när de utsetts för direkt solljus. Använd persienner, gardiner eller markiser för att hindra att golven utsätts för direkt solljus.

Kan jag gå på Wicanders-golv och skura dem direkt efter installation?

Alla Wicanders flytande produkter kan gås på och skuras omedelbart efter installation

Kan Wicanders-golv lackas om?

För att lacka om ett Wicanders-golv rekommenderar Wicanders en rad alternativ som ger tillfredsställande resultat. Se ”Wicanders hjälpproduktväljare”.

Hittar du inte det du söker efter?

Välj produkt att jämföra

Välj produkt att jämföra