Infinitus | Wicanders

Infinitus med sitt långplanksformat kombinerar design och prestanda sömlöst. Extremt beständig och enkelt att installera är det den ideala lösniongen för högtrafikerade komersiella utrymmen där beständigheten är en viktig aspekt. Korkundersidan på 1,5 mm tillför ett lager av termisk och aukustisk komfort i alla utrymmen.

Format

1840 x 220 x 8mm

Produktfilter

Välj produkt att jämföra

Välj produkt att jämföra