Contempo Loft | wood Inspire | Wicanders

Contempo Loft

80003512

Beräkna CO2 upptag

1m2

1000m2

Din yta (m2)

Ditt CO2 upptag

0

kg co 2 / m 2

=

0

km med elbil.

Konsultföretaget EY har i en studie visat att om man tar hänsyn till Portugals korkskogars (Montado) koldioxidupptag, kan Wicanders Wise Wood Inspire kolbalans uppgå till -93kg CO2/ m2.

Detta är ett prov från en större del, dekor och nyanser varierar något.

PVC-fritt
Negativ kolbalans
Enastående ljudreducering
Vattentät

Produktinformation

Format

Plankororor

mått

1225x195 48-15/64x7-43/64x9/32

Grovlek

7.3

Fasning

C-4 L Micro Bevel

Ytfinish

SRT

Låssystem

Flytande B-ENC. LOC

Användningsklass

33 Kommersiella byggnader 23 Bostäder

Garanti

Begränsad livstids Bostäder och 10 år Kommersiella byggnader

SRT skyddande slitskikt utan PVC

Trätryckt film PVC-fritt

Korkkärna

Kärna av kork utan PVC

Integrerat korkunderlag

SRT skyddande slitskikt utan PVC

Så gör du

Välj produkt att jämföra

Välj produkt att jämföra